O NAS KALENDARZ WYDARZEŃ OGŁOSZENIA UWIELBIENIE MODLITWA IZRAEL NAUCZANIE/MP3 MISJE SŁUŻBY
Nauczanie/MP3

Modlimy się o:

-  osobę / rodzinę:
o rodzinę Janusza i Vctorii Kokot 

- dzielnicę / miejscowość:
o mieszkańców m. BorekSpotykamy się:

Podstawy wiary

godz. 19:00 wtorek 21.03.2017 r.

Nabożeństwo niedzielne 

godz. 10:00