O NAS KALENDARZ WYDARZEŃ OGŁOSZENIA UWIELBIENIE MODLITWA IZRAEL NAUCZANIE/MP3 MISJE SŁUŻBY
Szkoła Uzdrowienia i Uwolnienia

W dziedzinie uzdrowienia i uwolnienia jest o wiele więcej. Widzimy potrzebę i rozpoznajemy czas, aby budować tę służbę w Polsce. 16 listopada 2019 w Kościele KBWCH w Kaliszu rozpoczynamy I Edycje Szkoły Uzdrowienia i Uwolnienia - SUU. Zrób to z nami.

Podajemy szczegóły dotyczące Szkoły Uzdrowienia i Uwolnienia:
Terminy zjazdów

1. Zjazd Inauguracyjny - 16.11.2019, sobota od godz. 11.00 do 18.00.

2. II Zjazd - 14.12.2019, sobota od godz. 11.00 do 18.00.

3. Zjazd zakończeniowy - 25.01.2020, sobota od godz. 11.00 do 18.00.

Miejsce zjazdów

Kościół Boży w Chrystusie Zbór w Kaliszu – JEST WIĘCEJ

ul. Towarowa 1, 62-800 Kalisz.

Koszt szkoły - za cały kurs 120 zł

Program i system Szkoły oparty jest w większość na pracy własnej uczestnika, która będzie wykonywana w domu i przekazywana pisemnie drogą e-mail do osoby prowadzącej. Sprawdzane prace będą oceniane i zaliczane. Niezbędne będzie zaliczenie wszystkich etapów teoretycznych i praktycznych. Całość szkoły trwać będzie dwa miesiące.

Na zakończenie Szkoły Uzdrowienia i Uwolnienia uczestnicy otrzymają dyplom/certyfikat końcowy. Pełna informacja dotycząca szkoły i charakterystyki jej pracy zostanie przedstawiona na pierwszym zjeździe.

kontakt: suu@jestwiecej.pl


Modlimy się o:

Więcej informacji w zakładce: OgłoszeniaSpotykamy się:

Niedziela - nabożeństwo

godz. 10:00