O NAS KALENDARZ WYDARZEŃ OGŁOSZENIA UWIELBIENIE MODLITWA IZRAEL NAUCZANIE/MP3 MISJE SŁUŻBY
Mołdawia - Kasia i Wojtek

Służymy w Polsce i na Mołdawii.

Misja i Służba

WIZJA

Naszą wizją jest jak najwięcej zbawionych dzieci, wzrastających duchowo i rozwijających się w silnych rodzinach, opartych na osobistej więzi z Jezusem Chrystusem. Chcemy być przyjaciółmi dzieci, dzieląc się z nimi i dorosłymi tym czym nas Pan Bóg łaskawie obdarzył. Pragniemy zachęcać każdego do nawiązywania przyjacielskich relacji z dziećmi. Inspirują nas słowa Pisma Świętego z Księgi Przypowieści 17, 17:

"Przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli."

SŁUŻBA

Przede wszystkim koncentrujemy się na docieraniu do dzieci z Dobrą Nowiną oraz biblijnym nauczaniem. Nadrzędnym celem naszej służby jest ewangelizowanie i nauczanie dzieci. Pragniemy także pomagać kościołom, zborom, chrześcijańskim wspólnotom w rozwijaniu służby wśród dzieci oraz w przygotowywaniu osób do tej pracy (nauczycieli szkółek niedzielnych, prowadzących obozy, ewangelizacje, kluby biblijne itp.).

Służymy w Polsce i na Mołdawii.

Oprócz bezpośredniej pracy z dziećmi, prowadzimy szkolenia dla pracowników wśród dzieci, prelekcje dla rodziców, korespondencyjny kurs biblijny dla dzieci. Od kilku lat znacznie rozwijającą się dziedziną naszej służby, są Wiejskie Ewangelizacje Dzieci (WED). Polegają one na tym, że podczas letnich wakacji, docieramy do kilku wsi, na każdej głosząc Ewangelię i organizując różne zajęcia dla dzieci. Usługując rodzicom i osobom mającym wpływ na dzieci, (poprzez konferencje, spotkania dla narzeczonych i dla małżeństw, itp.) zamierzamy pomagać w realizowaniu biblijnego nauczania na temat dzieci.

Coraz bardziej rozwija się nasza służba na Mołdawii. Prowadzimy ewangelizacje docierając z biblijnym nauczaniem do dzieci i rodzin na wioskach. Regularnie organizujemy transporty z pomocą humanitarną, dostarczając żywność oraz odzież. Kilka lat temu powstał Projekt Edukacyjny, obejmujący już pięcioro dzieci. Poprzez przekazywanie środków finansowych wspieramy dożywianie dzieci. Realizujemy projekt pod nazwą: "Biblie dla dzieci w Mołdawii" polegający na wręczaniu dzieciom egzemplarzy Pisma Świętego. Rozpoczęliśmy koordynację modlitwy wstawienniczej o Mołdawię. Marzymy, aby Pan Bóg przemienił ten kraj!

MISJA

Misja Przyjaciół Dzieci, ma swą siedzibę w Kaliszu i organizacyjnie jest częścią Kościoła Bożego w Chrystusie. Powstała w 2003 roku, jednak początki naszej służby wśród dzieci sięgają roku 1992. Naszym przywilejem jest współpraca z różnymi chrześcijańskimi kościołami oraz organizacjami i jesteśmy ogromnie wdzięczni Panu Bogu, że wspólnie z innymi możemy budować Jego Królestwo.

MPD utrzymuje się dzięki modlitewnemu i finansowemu wsparciu. Dziękujemy każdemu kto modli się o naszą służbę i/lub przekazuje ofiary umożliwiające naszą działalność. Przede wszystkim jesteśmy wdzięczni Bogu, który powołał nas do tej pracy i wciąż utrzymuje w służbie misyjnej.

więcej informacji:www.mpd.org.pltel. +48 604 469 264


Modlimy się o:

Więcej informacji w zakładce: OgłoszeniaSpotykamy się:

Niedziela - nabożeństwo

godz. 10:00