O NAS KALENDARZ WYDARZEŃ OGŁOSZENIA UWIELBIENIE MODLITWA IZRAEL NAUCZANIE/MP3 MISJE SŁUŻBY
Uganda - Viktoria i JANUSZ

Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że powołał nas do głoszenia ewangelii w Ugandzie. Od wielu lat dzięki wsparciu kościołów i osób prywatnych możemy nieść praktyczną, wielowymiarową pomoc naszym braciom w Afryce. Przyglądając się afrykańskiej rzeczywistości i nawiązując coraz bliższe relacje zobaczyliśmy, że jest realna potrzeba zbudowania miejsca w którym udręczeni ludzie będa mogli znaleść ulgę i posilenie. Po rozmowach z liderami Kościoła Bożego w Chrystusie i Deliverance Church postanowilismy spisać WIZJE ORAZ GLOWNE KIERUNKI DZIALALNOSCI MISJI W ARUA, UGANDA

Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś!
Wykrzykuj radośnie i wesel się ty,
która nie zaznałaś bólów,
bo więcej dzieci ma porzucona niż ta,
która ma męża - mówi Pan.
Poszerz zasięg twojego namiotu
i zasłony twoich mieszkań,
nie krępuj sie, wydłuż twoje sznury
i wbij mocno twoje paliki!
Bo się rozszerzysz w prawo i w lewo,
a twoje potomstwo odziedziczy narody
i zaludni spustoszone miasta.
Izajasz 54, 1-3

W 1986 roku Bog dał to zachęcające słowo jako motto dla nowo powstającego kościoła w Kaliszu. Ten fragment Pisma Św. ma wiele znaczeń. My odczytaliśmy go m.in. jako Bożą obietnicę, w/g której będziemy wysyłać wielu misjonarzy z naszej społeczności. Jako część kościoła w Kaliszu przyjmujemy Boże powołanie i w posłuszeństwie wyrażamy gotowość do pracy na polu misyjnym w Ugandzie.

 

W 2008 roku Bog przemówił do nas przez kolejny werset z Księgi Przysłów 24,11 :

Ratuj wydanych na smierc, a tych, ktorych sie wiedzie na zatracenie, zatrzymaj.

Jako chrześcijańska rodzina wyznajemy, że Boże pryncypia stanowią najlepszy model do budowania zdrowego społeczeństwa i prawidłowo funkcjonującej rodziny. Owoce Bożego nauczania widzimy we własnym życiu i wierzymy, że naszym obowiązkiem i przywilejem jest dzielić się tym doświadczeniem z innymi, ku Bożej chwale.

WIZJA

Wnieść Bożą miłość oraz biblijne zasady w życie rodzin, szczególnie w sytuacjach kryzysu rodzinnego.

Psalm 127
Jeśli Pan domu nie zbuduje, daremnie trudzą się ci, którzy go budują


GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI

Boża rodzina
Demonstrowanie na własnym przykładzie oraz propagowanie modelu rodziny zbudowanej na fundamencie Słowa Bożego
- doradztwo małżeńskie
- rodzicielstwo
- indywidualne i grupowe nauczanie z wykorzystaniem Biblii, chrześcijanskiej literatury, doświadczenia oraz innych dostępnych źródeł

Wspieranie osób w sytuacji kryzysu rodzinnego
(śmierć członka rodziny, naturalna katastrofa, ciąża nastolatek, poważne problemy zdrowotne) przez:
- doradztwo
- pomoc w żywieniu
- udzielanie tymczasowego schronienia
- wspieranie dzieci w edukacji szkolnej (sponsorowanie czesnego)
- pomoc w szkoleniu zawodowym

Budowa bazy lokalowej dla:
- pracowników
- potrzebujących tymczasowego schronienia w sytuacji kryzysu rodzinnego
- wolontariuszy z Polski, Ugandy i innych krajow przybywajacych w celu pracy i zdobycia doświadczenia na polu misyjnym

Edukacja dorosłych w zakresie nauczania j. angielskiego
- studium biblijne w j. angelskin
- lekcje angielskiego
- domowa biblioteka chrześcijańska

Esther Generation Ministries
- organizowanie obozow dla nastolatek
- pomoc w szkoleniu zawodowym

NAJBLIŻSZE PLANY

W lutym 2012 zakupiliśmy działkę o pow. 1,4 akra ( ponad 0,5 hektara ).
W lipcu dokonaliśmy pomiaru i inwentaryzacji działki oraz wykonaliśmy plan jej zagospodarowania. Na działce znajdzie się 6 budynkow o różnej wielkości i funkcji ( plany w przygotowaniu ).
We wrześniu dokupiliśmy 0,4 akra ziemi.

W przyszłym roku planujemy wiercenie studni i przygotowanie terenu pod budowę.

Najważniejsze zadania na przyszłość to:
- umacnianie relacji z braćmi i siostrami z kościoła w Ugandzie,
- budowanie bazy lokalowej,
- pozyskiwanie przyjaciół misji i wsparcia finansowego


kontakt:

Janusz Kokot
e-mail: janusz.kokot@wp.pl


Modlimy się o:

Więcej informacji w zakładce: OgłoszeniaSpotykamy się:

Niedziela - nabożeństwo

godz. 10:00