O NAS KALENDARZ WYDARZEŃ OGŁOSZENIA UWIELBIENIE MODLITWA IZRAEL NAUCZANIE/MP3 MISJE SŁUŻBY
Święto Namiotów - Święto Pana

 Czym ono jest dla nas ?

 

Święta Pana to temat, który rodzi wiele pytań, a czasami stanowi glebę dla niewłaściwych wniosków. Nie myślę, ze potrafię  rozwiać wszystkie wątpliwości, ale mam nadzieję, że moje objawienie chociaż trochę okaże się pomocne w rozumieniu tej kwestii. W Świętach Pana nie poszukujemy zbawienia, usprawiedliwienia i przebaczenia grzechów, to wszystko mamy w Jezusie. Celebrowanie tych dni nie czyni nas lepszymi od tych, którzy nie przywiązują do nich żadnej wagi. Święta  Pana są dla mnie i dla naszej społeczności bardzo ważne, ponieważ Bóg objawił nam ,że są to JEGO Święta, na które ON nas zaprasza. 

3 Mojż. 23,1-  I rzekł Jahwe tak do Mojżesza, Powiedz synom Izraela w ten sposób : To są Święta Jahwe, w które winniście zwoływać święte zebrania.  Oto moje święta...

Dostrzegliśmy, że choć Bóg mówił do Izraela to nie nazwał tych dni świętami żydowskimi. To zrozumienie było dla nas niezwykłe i cudowne, ponieważ zobaczyliśmy, że napisane jest , iż to są JEGO święta, a więc ani żydowskie, ani chrześcijańskie, lecz są to ŚWIĘTA  PANA.

Żydzi przyjęli zaproszenie, a dla chrześcijan ono wciąż jest otwarte,  Bóg zaprasza nas , abyśmy zasiedli przy Jego stole – Żydzi i chrześcijanie .

Ef. 2, 16-18 I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń; I przyszedłszy , zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu.

To objawienie stało się niezwykle ważne zarówno dla mnie jak i dla naszej społeczności. Z każdym rokiem Bóg pogłębia zrozumienie Jego Świąt w naszych sercach i coraz bardziej dostrzegamy, że chodzi o Jego obecność i poznanie tego KIM ON JEST, poznanie Jego serca i poznanie Jezusa. Każde ze Świąt Pana przedstawia nam  Jezusa.

Święto Sukkot, to święto ostatnich żniw, to okres, który kończy cały cykl zbiorów. Ufam, że w tym czasie możemy poznać Jezusa jako Pana Żniwa,  bo to On  przygotował  żniwo na te dni do zbiorów.  Czyż nie jest znamienne, iż w dzisiejszych czasach wołamy o robotników i żniwo, że tęsknimy za pomnożeniem kościoła , za manifestacją Bożej obecności ? 

Wierzę, że Bóg dał nam te Święta, abyśmy mogli spotkać się z NIM i poznać co to oznacza, że ON JEST PANEM  ŻNIWA.

Słowo z Ew. Jana rozdział 7 i 8  przedstawia Jezusa, który podczas Świąt wskazuje na Siebie i mówi, że jest światłością  świata i tym, który chce dać pragnącemu darmo wodę życia.

Świętując w nadchodzących dniach, bądźmy wrażliwi na Jego objawienie !

Jerzy Rycharski

Zobacz również:

Modlimy się o:

Więcej informacji w zakładce: OgłoszeniaSpotykamy się:

Niedziela - nabożeństwo

godz. 10:00