O NAS KALENDARZ WYDARZEŃ OGŁOSZENIA UWIELBIENIE MODLITWA IZRAEL NAUCZANIE/MP3 MISJE SŁUŻBY
Izrael 11.09.2013 r.

Siedem Trąb

W minionym tygodniu obchodziliśmy Święto Trąb przypadające na pierwszy dzień siódmego miesiąca według kalendarza biblijnego (III Mojżeszowa 23). Liczba 7 jest ściśle związana z dęciem w trąby. Mury Jerycha były okrążane przez 7 dni, a w Księdze Objawienia mamy 7 anielskich trąb. Objawienie 8:2 - Potem ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem. Dano im siedem trąb. 

7 niebiańskich trąb jest wypełnieniem znaczenia dnia trąb w siódmym miesiącu. W Torze znajdujemy instrukcje odnośnie kapłańskich, czy inaczej, ceremonialnych obrzędów. Księga Objawienia natomiast opisuje prorocze wypełnienie się znaczenia tej ceremonii. Zadęcie w trąbę jest metaforą ogłoszenia proroczego objawienia. (Gra na szofarze, która nie zawiera odpowiedniego przesłania może być po prostu wydychaniem mnóstwa gorącego powietrza.) 

Gdy w niebie dmie się w trąbę, aniołowie mobilizują się do działania, uwalnia się prorocze objawienie, oraz zmienia się historia. Co związujemy i rozwiązujemy na ziemi będzie związane i rozwiązane w niebie (Mateusz 18). Gdy dmiemy w trąby z prawdziwym, zgodnym z Pismem zrozumieniem, aniołowie odpowiadają również dmąc w trąby w niebie. 

Objawienie 10:7 - lecz w dniach głosu siódmego anioła (…), misterium Boga się dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom. 

Bóg ma w planach odkupienie rodzaju ludzkiego. Plan ten zapisany jest w Piśmie, jednak ponieważ jest nam on objawiany stopniowo, wciąż pewna jego część pozostaje dla nas tajemnicą. Każdy etap tego planu zostaje objawiony gdy nadchodzi czas na przygotowanie się do jego wypełnienia. 

W obecnym czasie międzynarodowy Kościół chrześcijański otrzymuje prorocze zrozumienie Księgi Objawienia. W tym samym czasie w żydowskich synagogach dmie się w szofary, zgodnie z kapłańskim przykazaniem. Jest naszym zadaniem, jako mesjańskiej resztki, połączyć te dwa aspekty (kapłański i proroczy). 

Objawienie 11:15 - Siódmy anioł zatrąbił. A w niebie zabrzmiały donośne głosy mówiące: "Nastało królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca nad światem, i będzie królować na wieki wieków!" 

Jaki jest więc końcowy etap tajemnego planu Bożego? - Aby wszystkie rządy tej ziemi zostały ostatecznie przejęte przez Mesjańskie królestwo prawości, pokoju i radości. Jednak zanim to nastanie, intensywność walki duchowej będzie wzrastała na intensywności zarówno w niebie jak i na ziemi. 

Dęcie w trąby podczas dnia trąb w siódmym miesiącu ma ostrzec Boży lud przed trąbami sądu z Księgi Objawienia i przygotować nas do zwycięstwa w duchowej walce czasów ostatecznych.

Statystyki ludności Izraela

Izraelski Urząd Statystyczny ogłosił na Rosz Haszana (Nowy Rok według żydowskiej tradycji), że ogólna liczba ludności osiągnęła 8.081.000 osób, czyli 10-krotnie więcej, niż 800.000, które znajdowało się tu w 1948 roku przy zakładaniu państwa. Liczba Żydów po raz pierwszy przekroczyła sześć milionów, co jest bardzo poruszające, jako że Żydzi mieszkający obecnie w Izraelu dorównali liczebnie tym zamordowanym podczas Holokaustu.

Humanitarna pomoc medyczna z Izraela dla Syrii

Izraelska armia założyła niedawno klinikę polową na Wzgórzach Golan, niedaleko granicy z Syrią, aby udzielać pomocy ciężko rannym Syryjczykom. Do dziś pomoc otrzymało ponad 300 osób. Niektórzy są odsyłani do izraelskich szpitali, gdzie mogą otrzymać dalsze leczenie, większość jednak wraca do Syrii.

Wieść o pomocy medycznej rozchodzi się po Syrii i przynoszonych jest coraz więcej rannych. Pułkownik Itsik Kreis, dyrektor kliniki, powiedział: „Udzielamy pomocy wszystkim, niezależnie czy ranny jest żołnierzem, rebeliantem czy zwykłym obywatelem. Wychowano ich mówiąc, że jesteśmy potworami. Teraz nagle widzą, że po drugiej stronie również są ludzie”.

Egipska strefa bezpieczeństwa

Pewien egipski rzecznik wojskowy doniósł o ustanowieniu strefy bezpieczeństwa poprzez wyrównanie buldożerem 500-metrowego pasa wzdłuż 11-kilometrowej granicy między Egiptem a Gazą. Od utworzenia nowej koalicji rządowej, terroryści Hamasu przedostawali się przez tunele aby zwiększyć ilość akcji terrorystycznych w Egipcie. Mamy nadzieję, że ta nowa strefa bezpieczeństwa przyczyni się do wzrostu stabilności i pokoju w obrębie Północnego Synaju.

Prośby modlitewne

Wieczór modlitewny w Tel Awiw był pełen namaszczenia i doświadczyliśmy pięknego poczucia jedności między Tiferet Jeszua i Adonaj Roi (wraz z Awi Mizrachi). Zespoły uwielbienia współpracowały w harmonii, a w momencie zadęcia w szofary dostąpiliśmy proroczego objawienia.

  • Módlcie się o nadchodzące Święta w Ahawat Jeszua, wezwanie do upamiętania przez UMJC i MJAA na nadchodzące 10 dni trwogi, o między-kongregacyjne wyciszenie się na czas postu Jom Kippur i o konferencję Namiotów wespół z chińskimi chrześcijanami.
  • Módlcie się o mesjańskich wierzących oraz o ich dalsze rodziny podczas obecnego okresu świątecznego, również o świadectwo o miłości Jeszuy dla naszych jeszcze niezbawionych członków rodzin.
  • Módlcie się o mądrość dla prezydenta Obamy w zaradzeniu kryzysowi syryjskiemu i aby chrześcijanie na całym świecie ocknęli się i ujrzeli niebezpieczeństwo radykalnego islamu.
  • Módlcie się o sukces w ukończeniu projektów budowlanych Yad Haszmona: placówek publicznych i dzielnicy przemysłowej, oraz o ciągłą współpracę z Revive Israel.

Revive Israel

 

 

Zobacz również:

Modlimy się o:

Więcej informacji w zakładce: OgłoszeniaSpotykamy się:

Niedziela - nabożeństwo

godz. 10:00