O NAS KALENDARZ WYDARZEŃ OGŁOSZENIA UWIELBIENIE MODLITWA IZRAEL NAUCZANIE/MP3 MISJE SŁUŻBY
ŻYDOWSKI KRAKÓW – HISTORIA, TRADYCJA, MUZYKA - 10.09.2017 godz. 16:00

ŻYDOWSKI KRAKÓW – HISTORIA, TRADYCJA, MUZYKA.

„Jeśliby Bóg nie dał Żydom Polski jako schronienia, los Izraela byłby rzeczywiście nie do zniesienia”.Mojżesz ben Israel Isserles (Remu)

Te słowa krakowskiego uczonego, naczelnego rabina tutejszej gminy żydowskiej, zostały wypowiedziane w wieku XVI. Przypominamy je dzisiaj, patrząc na historię Krakowa – miasta, w którym splatają się dzieje chrześcijan i Żydów. Czasy bywały różne, często trudne i burzliwe, a mimo to – ponad wszelkimi zawirowaniami – tworzyła się kultura, rozwijało się życie… Kwitła duchowa różnorodność. Ten twórczy czas został dramatycznie przerwany przez wybuch II wojny światowej..W 1939 roku w Krakowie mieszkało ponad 60 tys. Żydów. Większość zmuszono do wysiedlenia, a pozostałych (ok. 17 tys. osób) osadzono w getcie – wyodrębnionej i zamkniętej dzielnicy miasta, którą utworzono w 1941 roku. W ciągu dwóch lat ponad połowę zgromadzonych tam Żydów wywieziono do obozów śmierci. W marcu 1943 roku getto zostało ostatecznie zlikwidowane, a jego mieszkańcy trafili do obozu pracy w pobliskim Płaszowie. Tych, którzy przeżyli, wywieziono do obozów zagłady…Wojnę przeżyło ok. 3 tys. krakowskich Żydów. Pamiętamy o naszych sąsiadach, żydowskich mieszkańcach Krakowa; o ich obecności na tej ziemi – życiu i działaniach które wzbogaciły nasze miasto.Rok temu wspominaliśmy krak owskich Żydów, idąc w Marszu Pamięci i Życia. Pragniemy to „dzieło pamięci” kontynuować, organizując kolejny marsz. Przejdzie on ulicami Krakowa 10 września 2017 roku. Rozpoczniemy go spotkaniem na Placu Bohaterów Getta. Będziemy wspominać losy krakowskich Żydów – wyrażone w słowach, w przedstawieniu teatralnym, w utworach muzycznych. Uczcimy poetę Mordechaja Gebirtiga oraz aptekarza Tadeusza Pankiewicza. Następnie przejdziemy przez most na Kazimierz, symbolicznie odwracając kierunek „ze śmierci ku odradzającemu się życiu”. Towarzyszyć nam będą współcześnie żyjący i działający Żydzi krakowscy. Marsz zakończymy koncertem w synagodze Tempel.

Zapraszamy wszystkich do udziału we wspólnym wspominaniu żydowskiego Krakowa: jego historii, tradycji i muzyki.

Więcej informacji na stronie: fundacjapolania.pl

Zobacz również:

Modlimy się o:

Więcej informacji w zakładce: OgłoszeniaSpotykamy się:

Niedziela - nabożeństwo

godz. 10:00