O NAS KALENDARZ WYDARZEŃ OGŁOSZENIA UWIELBIENIE MODLITWA IZRAEL NAUCZANIE/MP3 MISJE SŁUŻBY
Izrael 22.10.2013 r.

Pełnia

Asher Intrater

Pełnię Bożą znajdujemy w Jeszui (Jan 1:16; Kolosan 2:9); jest ona przekazana przez Jeszuę również ludzkości do czasu gdy i my dojdziemy do naszej pełni (Efezjan 3:19, 4:13). Słowo użyte tutaj na określenie „pełni” to grecki termin „Pleiroma”.

Jeszua nauczał w przypowieści, że królestwo Boże rozwija się etapami, podobnie jak roślina, która dochodzi do swej dojrzałości (pełni) dopiero pod koniec czasu żniw.

Marek 4:28: „Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie.”

Tak jak dojrzały owoc pojawia się na końcu sezonu, tak Królestwo Boże osiągnie swój ostateczny cel na końcu. Proces ten trwa przez całą historię i będzie trwał aż do „pełni” czasów i sezonu (Efezjan 1:10).

Ponieważ Jeszua jest zarówno Głową Kościoła (Efezjan 1:22) jak i Królem Izraela (Jan 12:12-13), proces dojrzewania do pełni Królestwa Bożego dzieli się na dwie części: jedna to dojrzewanie do pełni Kościoła a druga to dojrzewanie do pełni Izraela. Słowo „pełnia” pojawia się dwa razy w 11. rozdziale Listu do Rzymian. Jeden raz odnosi się do Izraela i jeden do Kościoła.

Odniesienie do Izraela:
Rzymian 11:12: „Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia?”

Odniesienie do Kościoła:
Rzymian 11:25: „…chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnice: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą.”

Wierzymy w podwójną odbudowę: Izraela i Kościoła. Obie te części dojdą do swojej pełni. W tajemniczy sposób, pełnia Izraela zależy od Kościoła, a pełnia Kościoła zależy od Izraela. Chociaż innymi drogami, ale dojdą one do swojej pełni w tym samym czasie.

Droga do pełni Kościoła kończy się objawieniem na temat Izraela (Rzymian 11:25). Droga  do pełni Izraela kończy się objawieniem o Jeszui (Rzymian 11:26). Kiedy zarówno Kościół jak i Izrael dojdą do pełni, staną się jednym. Wtedy razem zaproszą Jeszuę, aby wrócił (Mateusz 23:39; Objawienie 22:20), zmarli powstaną a na ziemi ustanowione zostanie Królestwo Boże.

Tunel terroru

Bezprecedensowa próba przemycenia przez Hamas ogromnej liczby terrorystów na teren Izraela  została udaremniona w tym tygodniu, kiedy IDF (Izraelskie Siły Obronne) odkryło 1,7-kilometrowy tunel prowadzący z Gazy do Izraela, znajdujący się naprzeciw izraelskiego miasta Ein Shlosha. Tunel zawierał 28.000(!) cementowych płyt ściennych, miał wysokość 1,8 m i był wykopany na głębokości 20 m. Generał Południowego Dowództwa IDF, Sammy Turjeman obiecał surowe represje.

Proszę módlcie się o znaczące powstanie ludu w Gazie przeciwko reżimowi Hamasu, o stabilizację  nowej egipskiej koalicji, tak aby mogli odbudować państwo w pokoju i o współpracę między izraelskimi Mesjańskimi Żydami i Palestyńskimi Chrześcijanami, aby mogli dzielić się Ewangelią z oboma naszymi narodami.

Dług USA

Niepewna sytuacja długu publicznego USA zagraża ekonomicznej stabilności na świecie. W 1981 roku, pod koniec prezydentury Jimmy’ego Cartera, dług wynosił niecały bilion dolarów (998 miliardów). Ronald Reagan dodał do tego 1,86 bilionów,  George Bush Senior kolejne 1,55 bilionów, Bill Clinton dalsze 1,40 bilionów; George W. Bush 5,85 bilionów, a Barack Obama 5,08 bilionów. Rok 2013 prawdopodobnie zamknie się niewyobrażalną sumą 16,74 bilionów dolarów zadłużenia (Kimberly Amadeo, useconomy.about.com).

Jak zarówno Demokraci jak i Republikanie mogli doprowadzić do tak bezmyślnej i tragicznej nieodpowiedzialności, defraudacji, chciwości i zwiedzenia? Może czas na założenie nowej partii, G.O.O.D (Get Out Of Debt – tł. wyjście z długów).

Módlmy się o autentyczne nawrócenie nas, mesjańskich i chrześcijańskich wierzących w każdym narodzie, z naszych własnych grzechów finansowych i chciwości tak, aby Bóg mógł okazać łaskę nad światową sytuacją ekonomiczną w czasie gdy znajduje się na skraju przepaści.

Pozostałe prośby modlitewne

  • O mądrość w planowaniu przyszłorocznej izraelsko–chińskiej konferencji na temat przeznaczenia, zainteresowanie którą wzrasta w obu narodach.
  • O błogosławieństwo dla podróży Tikkun – Tents of Mercy – Revive Israel  w tym tygodniu.
  • O mądrość w pastoralnej, administracyjnej i finansowej restrukturyzacji w Tiferet Jeszua w Tel- Awiwie ze względu na liczebny wzrost zgromadzenia.
  • O powodzenie w ukończeniu ostatniego  stadium budowy w Yad Hashmonah Messianic Kibbutz.
  • O szerszy wyraz pluralizmu w obrębie religijnego judaizmu w Izraelu z nową koalicją rządową po śmierci Rabbi Ovadia Yosefa.
  • O to, by nie zredukowano ekonomicznych sankcji nałożonych na Iran dopóki nie odwrócą się od promowania Dżihadu i produkcji broni nuklearnej.
  • O błogosławieństwo dla musicalu „The Star is Born” („Narodziła się Gwiazda”) - przedstawienia Messianic Jewish Alliance of Israel, które będzie wystawiane w grudniu.
  • O namaszczenie i owoc w posłudze Santoro w USA w tym tygodniu.
  • O błogosławieństwo dla międzynarodowych kościołów w Kuwejcie.

Revive Israel

 

Zobacz również:

Modlimy się o:

Więcej informacji w zakładce: OgłoszeniaSpotykamy się:

Niedziela - nabożeństwo

godz. 10:00