O NAS KALENDARZ WYDARZEŃ OGŁOSZENIA UWIELBIENIE MODLITWA IZRAEL NAUCZANIE/MP3 MISJE SŁUŻBY
Sukkot - Święto Namiotów.

Ponad stu gości z 15 narodów Europy uczestniczyło w Święcie Namiotów organizowanym w Kaliszu. Wiedzieliśmy, że będzie to szczególny czas, ale to co się wydarzyło w trakcie tych dni przerosło nasze oczekiwania. Od pierwszego spotkania doświadczaliśmy Bożej obecności. Ludzie z różnych narodów otrzymywali słowa prorocze do tego czasu, a także do innych narodów. Mimo, że sesje uwielbienia były porzydzielone poszczególnym narodom, to trudno było znaleść ludzi jednej narodowości w trakcie danej sesji. Było to cudowne połączenie w jedności i bożym namaszczeniu. W trakcie tych kilku dni ludzie doświadczali odnowienia, odświeżenia, miało miejsce wiele nadnaturalnych wydarzeń.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć, a obszerny tekst na temat wydarzeń w Kaliszu i Jerozolimie zamieścimy wkrótce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co uczynicie w dzień uroczysty i w dzień święta Pana? Oz 9:5

           Mów do synów izraelskich i powiedz im tak: Te są uroczystości świąteczne Pana, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. Te są moje święta. Kpł 23:2

            Święto Szałasów będziesz obchodził przez siedem dni, gdy zbierzesz plon ze swego gumna i ze swojej tłoczni. Będziesz się weselił w to swoje święto, ty i twój syn, i twoja córka, i twój sługa, i twoja służebnica, oraz Lewita i obcy przybysz, i sierota, i wdowa, którzy są w twoich bramach; przez siedem dni będziesz świętował na cześć Pana, Boga twego, na miejscu, które Pan wybierze, gdyż błogosławić ci będzie Pan, Bóg twój, we wszystkich twoich plonach i w każdym dziele twoich rąk, i będziesz prawdziwie radosny. Trzy razy w roku zjawi się każdy mężczyzna z pośród was przed Panem, Bogiem twoim, na miejscu, które wybierze: w Święto Przaśników, w Święto Tygodni i w Święto Szałasów, lecz nie zjawi się przed Panem z próżnymi rękami. V Moj 16:13-16.

           W 2004 roku, na zaproszenie Andreasa Bauera z grupą przywódców z polskich kościołów, spędziliśmy kilkanaście dni w Izraelu. W szczególny sposób Bóg zaczął mówić do mnie o następującym fragmencie Pisma:  Dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą pielgrzymowali do Jeruzalemu, aby oddać hołd Królowi, Panu Zastępów, nie będzie deszczu. A jeżeli ród egipski nie będzie pielgrzymował i nie zjawi się, spadnie nań plaga, jaką Pan dotknie narody, które nie pielgrzymują, aby obchodzić Święto Szałasów. Taka kara spadnie na Egipt i taka kara spadnie na wszystkie narody, które nie pielgrzymują, aby obchodzić Święto Szałasów. Zach 14,17-19.

            To właśnie w Izraelu, czytając Zachariasza zrodziło się pragnienie pielgrzymowania na święta Pana.  W czasie następnego pobytu w Jerozolimie doświadczyliśmy tego jak Bóg się porusza, było to ponadnaturalne nawiedzenie jakiego nie doświadczyliśmy nigdy wcześniej. Przez to doświadczenie Bóg zwrócił naszą uwagę na Święto Namiotów. 

             Z trzech najważniejszych świąt, które dał nam Bóg - Święto Namiotów jest świętem, którego warstwa prorocza się jeszcze nie wypełniła, a mówi nam ona o zebraniu ostatniego żniwa – przebudzenia wsród narodów.

             Ten czas ma być wezwaniem dla narodów do zgromadzenia w Jerozolimie. Chcemy stanąć w jedności przed Panem, przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni święta - oddając Mu hołd i radując się Nim. Będziemy ogłaszać czas żniwa i uwalniać błogosławieństwo dla naszego kraju i dla Izraela, będziemy Go uwielbiać i modlić się,  jednocześnie dzieląc się tym, co Bóg robi posród nas.

Jerzy Rycharski

Kościół Boży w Chrystusie, Społeczność w  Kaliszu.

Masz pytania napisz:   izrael@swietonamiotow.pl

 

 

Zobacz również:

Modlimy się o:

Więcej informacji w zakładce: OgłoszeniaSpotykamy się:

Niedziela - nabożeństwo

godz. 10:00