O NAS KALENDARZ WYDARZEŃ OGŁOSZENIA UWIELBIENIE MODLITWA IZRAEL NAUCZANIE/MP3 MISJE SŁUŻBY
Izrael 02.10.2013 r.

29 maja 2003 ponad 450 liderów chrześcijańskich z całego świata zebrało się w Nowym Jorku na spotkaniu poświęconym modlitwie o Jerozolimę. Podpisali tam Postanowienie Modlitewne, które dało początek Międzynarodowemu Dniu Modlitwy o Jerozolimę.

Dzisiaj wierzący z ponad 175 krajów są częścią tego ruchu modlitwy, który jest największym ruchem modlitewnym skoncentrowanym na Izraelu w całej historii. Dołącz do 1200 liderów chrześcijańskich oraz milionów wierzących, stojących w modlitwie o Izrael – w pierwszą niedzielę października każdego roku.


POSTANOWIENIE I WEZWANIE DO MODLITWY


ROZUMIEMY, że jesteśmy dziećmi Abrahama przez wiarę, jesteśmy „dziką gałązką oliwną" wszczepioną w korzeń BOŻEGO przymierza (Rzymian 11:17-26).
ROZPOZNAJEMY, że BÓG dotrzymał obietnicy danej Abrahamowi oraz jego potomkom i sprowadził ich ponownie do danej im ziemi, zgodnie ze słowami proroków (Ks. Amosa 9:14-15), (Ks. Ezechiela 36:24).
ROZPOZNAJEMY,  że mamy dane  nam na podstawie Pisma Św., zlecenie, zgodnie ze słowami Psalmu 122 i wieloma innymi fragmentami Bożego Słowa, by szukać dobra i powodzenia dla Jeruzalem, dopóki PAN nie uczyni Jeruzalem swoją chlubą na całej ziemi.
POTWIERDZAMY, że Boża miłość i zamierzone błogosławieństwo przeznaczone jest dla wszystkich narodów i grup ludzi, oraz że mamy mieć dobre zamierzenia i miłować każdego człowieka, włączając zamieszkujących Ziemię Świętą. Mamy pragnąć pokoju dla całego tego regionu.
ZGADZAMY SIĘ z wezwaniem do modlitwy, by każdego roku pierwszą niedzielę października (blisko święta Yom Kippur),€“ ogłosić: Dniem Modlitwy o Pokój dla Jeruzalem.

 
Zobacz również:

Modlimy się o:

Więcej informacji w zakładce: OgłoszeniaSpotykamy się:

Niedziela - nabożeństwo

godz. 10:00