O NAS KALENDARZ WYDARZEŃ OGŁOSZENIA UWIELBIENIE MODLITWA IZRAEL NAUCZANIE/MP3 MISJE SŁUŻBY
21 dniowy post kościoła - 4/24 stycznia 2016

Kolejny rok nasz kościół zaczyna 21 dniowym postem. W ewangelii Mateusza czytamy o trzech powinnościach wierzacych: jałmużna, modlitwa i post. Jezus kiedy mówi o tych trzech aspektach życia wierzącego, podaje jak dobrze prowadzić swoje życie. Dlatego, gdy używa zwrotu ,,Ale ty, gdy dajesz jałmużnę', ,,Ale ty, gdy się modlisz', ,, A gdy pościcie' (Mt 6), On nie zachęca, aby to robić, zakłada, że wierzący to praktykują. Tak naprawdę dodaje komentarz  do Starego Testamenu i podpowiada jak robić to zgodnie z wolą Ojca w niebie, tak, aby to jemu sie podobało i aby odpowiedział na nasze wołanie. Co ciekawe w 17 rozdziale tej samej ewangelii znajdujemy historię w której apostołowie nie potrafią sobie poradzić z chorym człowiekiem, a w której post całkowicie zmienia skuteczność modlitwy. W ewangelii Mateusza 17,15-16 czytamy: ,,i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma; często bowiem wpada w ogień i często w wodę.  I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić'. Komentarz Jezusa jest jednoznaczny: pewne problemy w duchowej rzeczywistości można rozwiązać tylko przez post i modlitwę. Co oznacza, że w niektórych sytuacjach sama modlitwa nie wystarcza, trzeba użyc broni większego kalibru - POSTU. Dlatego też jako wspólnota wchodzimy w czas postu, aby razem w jedności użyć broni wielkiego kalibru. Jako kościół szukamy bożej mocy do demonstrowania Bożego Królestwa na ziemi, aby chorzy zostali uzdrowieni, jeńcy wyprowadzeni na wolność, a ubodzy usłyszeli dobrą nowinę o zbawieniu. Jest to też czas, wołania o swoje osobiste życie i kiedy każdy może zweryfikować w jakim miejscu jest jego serce, Jezus swój wykład o trzech powinnościach wierzącego kończy właśnie takim stwierdzeniem Mt 6,19-20: ,,Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój - tam będzie i serce twoje'. Post to naprawdę dobry czas odnowienia i jedyny czas do przyjęcia mocy z nieba do chodzenia po ziemi zgodnie z wolą Ojca. Tak robił Jezus. Zawsze jest dobry czas, aby pościć.

Zachęcamy i pozdrawiamy

 

 

foto: google.com


Modlimy się o:

Więcej informacji w zakładce: OgłoszeniaSpotykamy się:

Niedziela - nabożeństwo

godz. 10:00