O NAS KALENDARZ WYDARZEŃ OGŁOSZENIA UWIELBIENIE MODLITWA IZRAEL NAUCZANIE/MP3 MISJE SŁUŻBY
Modlitwa 24h/7.

Modlitwa 24 godzinna o uzdrowienie od 20 września 2012 roku.

Księga Izajasza 53
wers 4: ...Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wział na siebie...
wers 5 ...Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni...

Wrzesień 2012 roku okazał się szczególnym miesiącem dla naszego kościoła. Dwudziestego dnia tego miesiąca o godzinie 14:00 rozpoczeliśmy 24 godzinną modlitwę o uzdrowienie, która trwa do dziś. Modlitwa ta była odpowiedzią na nagłe i bardzo poważne zachorowania osób w naszym kościele. Choroby te dotyczyły nowotworów mózgu.

W liście Jakuba w 5 rozdziale, wers 14 i 15 czytamy:
Choruje kto między wami ? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynaca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone.

Opierając się na Bożym Słowie w przeciągu kilkunastu godzin od postawienia diagnozy u drugiej osoby, zebraliśmy najpierw 24 osoby, które zaczęły się modlić. Kolejne godziny owocowały następnymi osobami gotowymi do podjęcia modlitwy. Przez następne dni przybywało osób modlących się o uzdrowienie, ale także wydłużała się lista chorych oczekujących Bożej interwencji. Zaczęły zgłaszać się osoby z różnymi, często bardzo poważnymi chorobami, były to osoby z naszego miasta, ale zaczęły pojawiać się osoby z innych miast Polski, a także z zagranicy.

Na dzień dzisiejszy obejmujemy modlitwą ok. 40 osób, lista jest dynamiczna, wiele osób doświadczyło Bożej mocy, a inni pojawili się na niej ze swoimi potrzebami. Cieszymy się, że osoby z początku naszej listy Bóg dotknął swoją mocą, że są zdrowe i z radością poprosiły o wykreślenie z listy potrzeb modlitewnych, stając się świadectwem Bożego działania i zachętą dla innych tak potrzebujących modlitwy jak i modlących się. Lista wiernych ludzi modlących się o udrowienie chorych urosła na dzień dzisiejszy do prawie 100 osób.

Stoimy dziś z mocnym przekonaniem, że Bóg przez trudne doświadczenia pokazał nam, że jedną drogą dla kościoła - jest droga modlitwy i społeczności z Nim.

Jest On jedynym adresem, pod którym ludzie wierzący powinni szukać rozwiązań w swoim życiu.

Zachęcam Cię wybierz właściwy adres i właściwą drogę dla swojego życia.

 

Zbyszek Judasz


Modlimy się o:

Więcej informacji w zakładce: OgłoszeniaSpotykamy się:

Niedziela - nabożeństwo

godz. 10:00