O NAS KALENDARZ WYDARZEŃ OGŁOSZENIA UWIELBIENIE MODLITWA IZRAEL NAUCZANIE/MP3 MISJE SŁUŻBY
Uwielbienie i ogólnopolska modlitwa o Polskę 10.09.2017 godz.18:00

Drodzy bracia i siostry,

wierzymy, że Duch Święty pobudził nas do wspólnego stanięcia w sprawie ochrony Polski. 14 września br. za naszą wschodnią granicą, na terenie Białorusi, odbędą się największe od 20 lat manewry pod nazwą „Zapad` 17”, w których uczestniczyć będą armie Rosji i Białorusi. Rozmiar sił, które przerzuca Rosja na teren Białorusi wzbudza duży niepokój ekspertów od spraw wojskowości, nie tylko po stronie Polski i krajów nadbałtyckich, ale także najważniejszych specjalistów z NATO. W publikacjach na ten temat można przeczytać, że po dwutygodniowych manewrach dowódcy armii rosyjskiej planują przerzucić część żołnierzy na teren Ukrainy, a może także na teren Polski (w formie tzw. „zielonych ludzików”). W tym czasie my, jako Polacy, jesteśmy w bardzo niekomfortowej sytuacji, zostaliśmy podzieleni, skłóceni, mamy najwyższy od lat poziom wzajemnej nieufności i niechęci. Słowo Boże poucza nas, że królestwo rozdwojone samo w sobie nie ostoi się. Od pewnego czasu Duch Święty mówi do proroczych wstawienników, że jedną z najważniejszych przyczyn tego stanu jest niezwykle silna aktywność ducha czarów, który przejawia się bardzo różny sposób, zarówno w kościele, jak i w życiu publicznym. Jako Kościoły, którym Bóg powierzył odpowiedzialność za kraj, w którym żyjemy powinniśmy podjąć walkę o tę sytuację. Duch Święty porusza się w różny sposób, ale wierzymy, że teraz powiedział do Kościoła, aby w tym czasie przebić się do Bożej obecności metodą Jehoszafata (2 Kronik 20:17-22). Wierzymy, na podstawie wielu słów proroczych, że walkę o nasz kraj prowadzi sam Pan Jezus. Naszym zadaniem jest wykonać naszą część walki i przebić się do Bożej obecności. Połączyć niebo z ziemią. Zorganizujmy więc w naszych lokalnych zborach 10 września br. o godz. 18.00 wieczór (przez ok. 2 godziny) uwielbienia i dziękczynienia za pokój i wolność Polsce. To nie jest ważne jak duże są nasze zbory i jak piękne będzie nasze uwielbienie, ważne abyśmy byli w jedności i aby nasze szczere uwielbienie doszło do Bożego tronu, aby tron naszego Pana i Zbawiciela został wywyższony i wzmocniony. Wiemy, że nie zostawiamy zbyt wiele czasu, aby się włączyć w tę inicjatywę, ale wiemy też, że czas jest szczególny, i że za chwilę rozpoczną się za naszą granicą manewry „Zapad `17”. Bądźmy w tym razem.

PDJ i Wstawienniczy za Polskę


Modlimy się o:

Więcej informacji w zakładce: OgłoszeniaSpotykamy się:

Niedziela - nabożeństwo

godz. 10:00