O NAS KALENDARZ WYDARZEŃ OGŁOSZENIA UWIELBIENIE MODLITWA IZRAEL NAUCZANIE/MP3 MISJE SŁUŻBY
Post 21 dni - informacje i zachęta

KILKA INFORMACJI NA TEMAT POSTU

 

Stańmy razem w poście i modlitwie od 8 stycznia 2018 roku, przez 21 dni tj. do 28 stycznia 2018 roku.Wierzymy w to, że kiedy kościół nauczy się razem stawać w poście i modlitwie będzie oglądał wielkie rzeczy, stanie się narzędziem w Bożych rękach. Wierzymy, że jest to ważne dla każdego z nas osobiście, jak i dla naszej społeczności, aby rozpocząć rok szukając Jego Obecności. Post pomaga nam uzyskać nową perspektywę i odnowić więzi z Bogiem. To, na co chcemy zwrócić szczególną uwagę to fakt, że Bóg zachęca nas, abyśmy stanęli RAZEM (ty i ja). Jeśli do tej pory nie myślałeś o tym, to dziś Bóg daje łaskę i siłę do tego, byś mógł stanąć w poście i modlitwie - nie chodzi tu tylko o niejedzenie, ale chodzi o głębszą, bliższą i pełną mocy relację z Bogiem. Kiedy na pewien czas odstawiasz pokarm, twój duch uwalnia się od spraw tego świata i staje się niezwykle wrażliwy na sprawy Boże. Może myślisz : „Wciąż nie wiem, czy post to coś dla mnie”, chcemy cię zapewnić i zachęcić, że zgodnie ze słowami Pana Jezusa Chrystusa jest on dla każdego wierzącego, a zatem i dla ciebie Łk.5:34-35. Decyzja należy do ciebie – Jest Więcej dla ciebie, twoich bliskich, twoich sąsiadów i znajomych, kościoła, miasta i kraju, w którym żyjesz – czy podejmiesz wyzwanie?

Iz. 58:6-12 mówi nam, że jest taki rodzaj postu, który podoba się Bogu, na który nasz Pan patrzy z wielką przychylnością „Lecz to jest post, w którym mam upodobanie”:

1. Post jest formą uniżenia się przed Bogiem. Przychodzimy do niego ze skruszonym duchem, wchodzimy w głębszy poziom poddania się i pokuty. Szukamy Jego obecności, Jego Oblicza. Poświęcamy swój czas, by przebywać w Jego obecności, by do nas mógł mówić, by doświadczyć czegoś więcej i głębiej (zmiany, przemiany).

2. Post, w którym Pan ma upodobanie to post, w czasie którego rozwiązujemy bezprawne więzy. Zastanawia mnie stwierdzenie, że te więzy są BEZPRAWNE (w świetle prawa te więzy nie mają żadnej mocy i można się ich pozbyć w oparciu Boże prawo i Bożą moc). Post prowadzi do wyzwolenia naszej duszy i ciała z egoistycznych, i cielesnych pragnień (zrywamy powrozy jarzma-ciężar, brzemię, niewolę).

3.Post pozwala nam uwolnić się od ociężałości serca Łuk. 21:34.

4.Poprzez post możemy doświadczyć UZDROWIENIA duszy ze wszystkich zranień.

 Post pozwala nam spojrzeć na tych, którzy nas zranili Bożymi oczami Ps.35:12-14.

 Jest też drzwiami, którymi sami wypuszczamy na wolność innych (uciśnionych, Mat.18:21-34).

 5.Post jest sposobem zaparcia samego siebie. Ułatwia nam prowadzenie życia pełnego poświęcenia, w celu lepszego i efektywniejszego usługiwania innym Iz.58:7.

Post jest doskonałą formą wyrzeczenia się samego siebie, po to, by być błogosławieństwem dla innych.

Jakie są duchowe efekty postu Iz.58:8-12

 1. Nasze „światło wzejdzie jak zorza poranna”. Nastąpi wypełnienie obietnicy, zapisanej w Iz. 60:1-5

2. Nastąpi nasze uzdrowienie. Dotyczy to każdej sfery naszego życia, zarówno duchowej , emocjonalnej, jak i fizycznej.

3. Nasza sprawiedliwość pójdzie przed nami. Jest to związane z tym, jak będziemy postrzegani przez innych. Bóg chce wywyższyć swój Kościół, aby tym samym dać mu możliwość przemawiania z autorytetem do tego świata.

3. Chwała Boża będzie naszą tylną strażą. Jest tutaj mowa o szczególnym rodzaju Bożej ochrony, niezbędnej w nadchodzących czasach.

4. Gdy będziemy się modlić, Bóg nas wysłucha. Jest to istotą każdej modlitwy. Nie chcemy się tylko modlić, ale pragniemy, by nasze modlitwy były wysłuchiwane, tzn., by przynosiły konkretne efekty.

5. Szczególną obietnicą związaną z postem jest fakt, że ci, którzy się go podejmują, będą pośrednio i bezpośrednio uczestniczyć w odbudowie i podźwiganiu fundamentów poprzednich pokoleń.

Celem naszego postu jest duchowa i moralna odnowa Polski.

Janusz Wanat


Modlimy się o:

Więcej informacji w zakładce: OgłoszeniaSpotykamy się:

Niedziela - nabożeństwo

godz. 10:00