O NAS KALENDARZ WYDARZEŃ OGŁOSZENIA UWIELBIENIE MODLITWA IZRAEL NAUCZANIE/MP3 MISJE SŁUŻBY
Zwycięski plan czytania Biblii

Zacznij już dziś !

 Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. 2 Tym 3:16.

Ten wiersz powiada, że Pismo Św. służy czterem rzeczom. Żeby pomóc Ci zrozumieć, co naprawdę oznaczają, przyjrzyjmy się im bliżej. Doktryna (nauka) oznacza coś w co masz wierzyć. Wykrycie błędu oznacza, że masz przestać coś robić. Poprawa oznacza, że coś masz robić lepiej. Wychowanie w sprawiedliwości oznacza zaś, że masz zacząć coś robić. Całe Pismo Św., które będziesz czytać kierując się ZWYCIĘSKIM PLANEM CZYTANIA BIBLII, jest przydatne w tych czterch dziedzinach:

1.Wierzyć w coś

2.Przestać coś robić

3.Robić coś lepiej

4.Zacząć coś robić

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że 85% chrześcijan koncentruje się raczej na Listach Apostolskich niż na ewangeliach. Jeśli pragniemy stać się tacy jak Jezus Chrystus, Jego obraz musi być stale świeży przed naszymi oczami. Zgodnie z tym rozkładem w ciagu roku dwukrotnie przeczytasz cztery ewangelie, ale nie jedna po drugiej, jak w większości planów czytania Biblii. Najpierw czytasz na przykład ewangelię wg. Św. Mateusza, potem Dzieje Apostolskie, ewangelię wg. Św. Marka, potem list do Rzymian, ewangelię wg. Św. Łukasza, następnie oba listy do Koryntian, itp.

Ciekawe jest także to, że czytasz Stary Testament nie w tej kolejności, w jakiej księgi znajdują się w Biblii, ale w kolejności opisanych w niej wydarzeń. Na przykład Daniel i Ezechiel pisali w czasie niewoli babilońskiej, a Ezdrasz powrócił stamtąd, by odbudować świątynię. Dlatego będziesz czytać te księgi właśnie w tej kolejności. Podobnie po przeczytaniu w I Księdze Królewskiej o tym , że Salomon został królem, przeczytasz Peśń nad Pieśniami i Księgę Kaznodziei,... itp.

Odkryjesz, że Stary Testament ożyje, kiedy księgi zostają umieszczone we właściwej kolejności chronologicznej.

Przeczytasz w ciagu roku całą Biblię, a dwukrotnie cztery ewangelie. Księgę Psalmów i Przypowieści. Potrzebujesz tego!

Spróbuj - spodoba Ci się. 

 

opracowono na podstawie: ,,Zwycięski plan czytania Biblii' wydany przez Warszawskie Seminarium Teologiczne


Modlimy się o:

Więcej informacji w zakładce: OgłoszeniaSpotykamy się:

Niedziela - nabożeństwo

godz. 10:00